Skanska, Piscada og Simien etablerer nytt selskap for energiovervåking og driftsoptimalisering av bygg

SmartTune vil bidra til flere energieffektive bygg i fremtiden, sier Nicolai Dirdal, CEO i Simien AS og Christoffer Hernæs, CDO i Skanska Norge AS.